فونت دست نویس دیما

  • این فونت یک فونت دست نویس برای استفاده در وب سایت یا طراحی می باشد. این فونت از پوینت 5 پیکسل تا 700 پیکسل را قابلیت نمایش دارد. البته فونت هنوز بتا هست و در حال توسعه است.
  • فونت رایگان
  • 378
  • دوشنبه, 26 مهر 1395
  • فونت ، فارسی ، رایگان

Back to Top

Template Design:Dima Group